www.garazova-vrata.cz

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA     

 

nákres

 

 

Všechna sekční garážová vrata se montuji na vnitřní stěnu garáže!

(tzn. že vznikne "výklenek", resp. je z venkovní strany domu

vidět tloušťka stěny. viz. obrázek)

 

Pro montáž vrat je nutné, aby na ostění okolo otvoru pro vrata byly

byly hotové a vyzrálé omítky. Hotová podlaha není bezpodmínečně nutná,

ale důležité je mít ujasněno, kde přesně bude.

Je-li strop garáže ze sádrokartonu, je třeba zajistit pevné body

pro úchyt konců drah a pohonu!

Pokud do tohoto prostoru zasahuje topení, další překlad atp.

platí stejné podmínky jako pro nadpraží ("C") a ostění ("D1" a "D2").

 

 

A ... Výška stavebního otvoru

Vrata se vyrábějí na požadovaný rozměr. Přesto mohou být určitá

omezení pro garážová vrata s designem kazeto ("schovávající se kazeta").

 

B ... Šířka stavebního otvoru

Vrata se vyrábějí na požadovaný rozměr.

Přesto mohou být určitá omezení pro garážová vrata s designem kazeto.

 

C ... Nadpraží (rozdíl mezi výškou vrat a výškou stropu).

Ideální je více jak 32 cm. V tomto případě se použije tzv. jednoduchá dráha.

Je-li menší je nutno použít "Dráhy pro snížený podhled".

Min. nadpraží je 20 cm při použití torzní pružiny umístěné nad vraty.

Min. nadpraží je 12 cm při použití torzní pružiny umístěné za vraty.

 

D1, D2 ... Ostění (vzdálenost otvoru od boční stěny)

Musí být minimálně 10 cm (při přesahu sekce na každé straně 2 cm).

 

Vzdálenost pro umístění zásuvky 230 V pro el. pohon (viz. tabulka),

Zásuvka je umístěná na stropě ve středové ose vrat.

!!! El. pohon obsahuje i svorky pro zvonkové tlačítko

- pro ovládání bez dálk.ovladače.

Je vhodné připravit spínací tlačítko s dvoužilovým kabelem [2 x 0,75]

(např. u vypínače osvětlení garáže), druhý konec kabelu (1 m)

je třeba vyvést v místě kolem zásuvky (krabice).

Elektroinstalace není součástí dodávky (ale lze ji po dohodě provést).

 

Přístřešek pro auto